Nieuwe website Nederlandse Wereldwijde Studenten

In oktober 2017 heeft Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) haar nieuwe website gelanceerd. De oude website was na vele jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Sinds de lancering van de oude website zijn veel nieuwe functies toegevoegd en weer verwijderd. Er zijn enorm veel aanpassingen gedaan en fouten zijn opgelost. Met de jaren zorgde dit echter voor een enorme overhead aan oude functionaliteit. Aan het begin van het bestuursjaar 2016 is er daarom voor gekozen een volledig nieuwe website met een nieuw ledensysteem te ontwikkelen. De nadruk lag hierbij op gebruiksvriendelijkheid, maar ook op de garantie van updates in de toekomst en documentatie van code.

Nieuwe website

De website is de “voorkant” van NWS, bereikbaar via www.wereldwijdestudenten.nl. De nieuwe website is wederom gebaseerd op de vrije weblog-software WordPress. Het gekozen thema wordt regelmatig geüpdate (dit moet het verouderen van de website vertragen) en is full responsive (dit maakt de website ook goed bereikbaar mobiele apparaten). Er is werk gestoken in het nieuw structureren van de inhoud, zodat gezochte artikelen en pagina’s makkelijker te vinden zijn. Daarnaast is de nieuwe website geoptimaliseerd voor zoekmachines.

Naast WordPress worden ook elementen van het nieuwe ledensysteem ingebonden op de normale website. Zo is bijvoorbeeld de login en registratie zichtbaar op de website.

Nieuw ledensysteem

De grootste verandering zit in het ledensysteem. De in het verleden gebruikte systemen voldeden niet meer aan onze eisen die steeds strikter werden door het groeiende aantal gebruikers. Er is voor een volledig nieuw open source systeem gekozen dat speciaal gecreëerd is voor het beheer van een grote groep gebruikers: Admidio. Admidio wordt regelmatig geüpdate door een actieve groep ontwikkelaars.

Om de gegevens van onze gebruikers te beschermen wordt een verbinding met de website en het ledensysteem alleen toegelaten via een veilige verbinding. Alle gebruikersgegevens (behalve de wachtwoorden) van bestaande leden zijn overgezet naar het nieuwe systeem. Deze leden moeten zich dus niet opnieuw registreren.

Het nieuwe ledensysteem biedt een aantal belangrijke functies. Op onderstaande afbeelding zie je wat je krijgt te zien nadat je inlogt. Dit laat de drie belangrijkste functies van het nieuwe systeem zien

 1. Berichten: Hier kun je interne berichten naar leden sturen en deze ontvangen.
 2. Ledenlijst: Hier kun je andere leden zoeken en hierbij gebruik maken van een uitgebreide filter functionaliteit. Via deze ledenlijst kun je de profielen van de leden bekijken.
 3. Evenementen: Vanaf heden moet je je aanmelden via ons ledensysteem, om deel te nemen aan NWS evenementen.

Berichten sturen naar gebruikers

Door op “Berichten” te klikken kom je op de berichtenpagina terecht om interne berichten te sturen. Klik op “Privébericht sturen” om naar de privéberichten sectie te komen.

Bij “Naar” kun je de naam van de gebruiker invoeren. Als je zijn voor-, achter-, of gebruikersnaam invult krijg je suggesties. Bij “Onderwerp” en “Privébericht” vul je de rest in. In de onderstaande screenshot staat een voorbeeld hiervan.

Alternatief kun je naar het profiel van een gebruiker toegaan (zie het volgende hoofdstuk) en op het envelop icoontje voor zijn gebruikersnaam klikken. Op die manier kun je hem ook een privébericht sturen. Zie het voorbeeld in de afbeelding hiernaast.

Leden zoeken en het profiel bekijken

In het nieuwe ledensysteem is het een stuk makkelijker leden te zoeken en hierbij filters toe te passen. Door op “Ledenlijst” te klikken kom je terecht op de pagina waar je een lijst kunt selecteren. Er zijn een aantal standaardlijsten en je kunt eigen lijst maken. We zullen hier vooral op dit laatste focussen. Klik hiervoor op “Maak eigen lijst” (zie de screenshot hieronder).

Nadat je hierop geklikt hebt, kun je filters toepassen. Als je voor een waarde in de rij “Inhoud” kiest wordt deze weergegeven. Als je een “Voorwaarde” toevoegd, worden alleen gebruikers weergegeven die aan deze voorwaarde voldoen.In het veld “Rol” moet je altijd “Lid” kiezen.

In het voorbeeld hieronder worden de achter- en voornaam, de NWS club en het Land 1 en Studie 1 weergegeven. De lijst wordt alphabetisch gesorteerd op de achternaam en alleen mensen die in Duitsland studeren en werktuigbouwkunde studeren worden weergegeven.

Als het goed is wordt nu een lijst getoond van studenten die lid zijn bij NWS. Nadat je op een student klikt krijg je zijn profiel te zien. Een voorbjeeld van een profiel pagina is hieronder te zien.

Aanmelden voor evenementen

In het verleden ging het aanmelden voor evenementen via een apart formulier dat moest worden ingevuld. Dit kan tegenwoordig ook via het ledensysteem. Met een klik op “Evenementen” zie je alle evenementen die NWS in de toekomst zal aanbieden (zie screenshot hieronder). Aanmelden geschiedt door op het groene vinkje te klikken. Je zult dan doorgestuurd worden naar een bevestigingspagina. Om meer informatie over het evenement te krijgen klik je op de titel van het evenement.

In de sidebar van zowel de normale website, alsook van het ledensysteem is een agenda te zien met de evenementen.

Nieuwsbrieven

In het verleden werd er een aparte lijst bijgehouden voor de nieuwsbrief. Tegenwoordig is dit gekoppeld aan je profiel in het ledensysteem en kun je je hier in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt deze instellingen wijzigen door rechts boven (onder “Ingelogd als”) op je naam te klikken en dan op je profiel links boven op “Bewerk profiel” te klikken. Nu moet je naar helemaal naar beneden scrollen en daar “Ik wil nieuwsbrieven ontvangen!” op Ja of op Nee te zetten.

Vanaf heden is het alternatief mogelijk onderaan een nieuwsbrief op een speciale uitschrijfknop te klikken.

Waarom een nieuw wachtwoord?

Rust alleen nog de vraag: waarom zijn alle gegevens overgezet maar niet de wachtwoorden? Wij slaan wachtwoorden in een gehashde vorm op. Dit betekent dat wij alleen een “versleutelde” variant van de wachtwoorden hebben die wij zelf niet kunnen ontsleutelen. Authenticatie bij het inloggen gebeurt door een wachtwoord dat een gebruiker invoert te hashen en te vergelijken met de opgeslagen hashes.

De meeste systemen gebruiken een net iets andere manier van hashen en bij een overstap naar een nieuw systeem moet een “brug” worden gebouwd om de oude wachtwoorden ook te ondersteunen (en bij de eerste keer op het nieuwe systeem inloggen te converteren). Dit is in het verleden al eens gebeurd bij een overstap en bij dit systeem zouden we dus twee bruggen moeten bouwen. Daarnaast was een gedeelte van de wachtwoorden nog met de verouderde MD5 hash (zonder salt) versleuteld.  Omdat we er bij de rest van het systeem voor hebben gekozen alles te vernieuwen, hebben we er met het oog op de toekomst en veiligheid voor gekozen alle wachtwoorden te resetten.

 

Onverminderd Populair: NWS-dag 2016

Op dinsdag 20 december j.l. vond op het Ministerie van OCW in Den Haag de NWS-dag 2016 plaats. Het jaarlijkse carrière- en netwerkevenement voor leden van NWS is onverminderd populair. Nederlandse studenten die in het buitenland studeren of hebben gestudeerd kregen gedurende de dag de mogelijkheid in gesprek te gaan met De Nederlandsche Bank, the Boston Consulting Group, Guy Wijnen en zijn LinkedIn-workshop, en de Nationale DenkTank in de interactieve workshops. Tevens vond ter afsluiting van de dag een interactieve discussie plaats met Kandidaat-kamerlid Lisa Westerveld, ISO-bestuurslid Jeroen Wienen en LSVb vice-voorzitter Julia Verheul.

km_nws_20161220_161

 

‘Internationalisering is vandaag de dag veel vaker het gespreksonderwerp dan enkele jaren geleden. Maar het debat over de vraag in hoeverre studenten moeten worden gestimuleerd om naar het buitenland te gaan is verre van afgelopen.’  – Lisa Westerveld

NWS-bestuurslid Meeke Roet vroeg onder meer naar wat Westerveld vond van buitenlandstudies nu steeds meer Nederlandse studies in het Engels worden aangeboden. Verder werd er stilgestaan bij de rol van de overheid en onderwijsinstanties in het aantrekkelijker en beter toegankelijk maken van fulltime-studies in het buitenland, zodat er gelijke kansen bestaan tot het opdoen van een buitenlandse studie-ervaring. Westerveld merkte op dat vooral de ‘nare focus op rendement in het hoger onderwijs’ problematisch is. Het is dan ook aan organisaties zoals NWS om voor de belangen voor studenten die in het buitenland studeren op te komen, hetgeen NWS inmiddels al tien jaar doet!

km_nws_20161220_556

 

Na het Algemeen Overleg over Internationalisering op 14 december en in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaat NWS zich bezighouden met het onderzoeken van de standpunten van verschillende politieke partijen ten opzichte van het volgen van een fulltime studie buiten Nederland. De verschillende problemen die door NWS’ers werden aangedragen gedurende de discussie op de NWS-dag laat zien dat dit hard nodig is!

 

km_nws_20161220_012

Het onderwerp internationalisering zal nooit een speerpunt van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen worden voor de grootste partijen. Dit neemt niet weg dat veel partijen tegenwoordig het belang zien van samenwerking in het aandragen van oplossingen voor praktische problemen waar studenten zoals degenen die  NWS nog altijd dagelijks tegen aanlopen. Eerste Kamerlid Jan Antonie Bruijn was aanwezig bij de borrel en onderstreept het belang van internationalisering, juist in deze tijden waar de noodzaak verminderd kan lijken. Bruijn benadrukte dat de belemmeringen in studentenmobiliteit  wellicht vraagt om een radicaal andere aanpak op Europees niveau.

Was je er dit jaar niet bij maar kijk je uit naar de NWS-dag 2017? Blijf op de hoogte van al onze events via onze website!

foto’s: Mika Kraft

 

NWS zet internationalisering op de agenda in de politiek

Kamermeerderheid en studenten: studeren in het buitenland moet makkelijker

Nederlandse studenten die een studie in het buitenland willen volgen lopen tegen barrières aan die ervoor zorgen dat ze thuisblijven. Een slechte zaak volgens Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

NWS heeft in samenwerking met ISO en LSVb internationalisering van het Hoger Onderwijs op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Op 14 december vond het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor OCW plaats over Internationalisering. NWS is verheugd dat een kamermeerderheid gevonden lijkt te zijn voor flexibele uitbetaling van de studiefinanciering en verhoging van het leenplafond.

NWS-voorzitter Marius Kat: ‘Als studenten een studie in het buitenland willen volgen, lopen ze tegen hoge kosten aan. Zeker bij de start. Voor sommige studenten is het zelfs onmogelijk om op voorhand voldoende geld bij elkaar te sprokkelen. Het is dus van belang dat de leengelden van deze studenten flexibeler kunnen worden uitbetaald en dat hun collegegeldkrediet wordt verhoogd.’

Samen met de D66, VVD en PvdA hebben NWS, ISO en LSVb een artikel geschreven dat op 14 december verscheen op NOS.nl. In het artikel worden onder andere twee NWS-ers gevraagd naar hun persoonlijke ervaringen met de beperkte mogelijkheden wat betreft het lenen van DUO.

Door flexibeler om te gaan met de uitbetaling van leengelden kunnen veel problemen opgelost worden. Tweede Kamerlid voor D66, Paul van Meenen: ‘Studenten lopen bij de start van het studiejaar in het buitenland tegen hoge kosten aan, zoals een voorschot en een borg voor je studentenkamer en hoog collegegeld. Niet iedereen heeft ouders die het geld kunnen voorschieten. Een groep studenten wordt hierdoor ontmoedigd. D66 wil juist dat iedereen de kans krijgt om in het buitenland te studeren.’

Tweede Kamerlid Amma Asante (PvdA): ‘Tegenwoordig is het opdoen van internationale ervaring geen luxe meer maar een enorme kans voor ieder student. Het draagt bij aan de socialisatie van studenten en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang dat dit toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, met name voor studenten wiens ouders niet in staat zijn om elke maand een paar honderd euro op de rekening van hun studerende kinderen te storten.’

VVD, D66 en PvdA onderschrijven de plannen en zijn voornemens het probleem aan te kaarten in de Tweede Kamer. Ze stellen voor de betaling van leengelden te flexibiliseren en daarnaast de collegegeldkrediet te verhogen. De redenen hiervoor zijn duidelijk:

Winok Lapidaire (24) moest voordat ze aan haar studie in Londen kon beginnen direct omgerekend ruim 14.000 euro aan collegegeld overmaken. “Bovendien is een kamer in Londen ook niet goedkoop. Ik betaal ruim 700 euro in de maand en aan het begin moest ik dat bedrag ook nog eens als borg overmaken”, zegt Winok.

Ook Sebastiaan Kelder (24) moest voor zijn studie Liberal Arts & Sciences in New York een flink bedrag aan collegegeld neertellen. Maar hij kon gemakkelijk zijn studiefinanciering en lening uit Nederland omzetten naar de Verenigde Staten. “Het probleem was alleen dat ik mijn collegegeld voor het hele semester in een keer moest betalen, terwijl mijn geld uit Nederland maandelijks kwam”, zegt Sebastiaan. En dus moest hij geregeld langs bij de universiteit om te vragen of ze voor hem een uitzondering wilden maken, zodat hij in termijnen kon betalen. “En dat is best vervelend.” [bron: nos.nl]

De uitkomst van dit overleg is vanzelfsprekend een onderwerp van de politieke paneldiscussie op de NWS-dag, waar verschillende Eerste- en Tweede kamerleden aan deelnemen. Dit debat bijwonen? Schrijf je hier gratis in. Dit kan nog tot en met 17 december – mis het niet!

Wil je meer weten over de voorstellen van NWS voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de DUO-lening voor studenten in het buitenland? Lees hier het verhaal van Jan Sinnige, voorzitter van ISO, alsmede NWS-ers Winok Lapidaire en Sebastiaan Kelder in het artikel van NOS.

 

 

Herinneringen – Caitlin’s belevenissen in York

CaitlinVanRooij

York, wat lijkt het alweer lang geleden dat ik daar voor het laatst was. Zoals het met alles gaat lijken mijn herinneringen van York een paar maanden na m’n laatste les mooier dan het er ooit is geweest. Want wat waren de mensen vriendelijk, wat was het er schoon en wat was alles er goed geregeld. De vervelende dingen, zoals eindeloze lessen statistiek, te langzaam lopende toeristen en de eindeloze tocht om van de campus weer in de stad te komen lijken nu toch allemaal niet meer zo erg.

Inmiddels ben ik verhuisd naar London en breng ik mijn tijd door op UCL. Om eerlijk te zijn is de grote stad meer mijn ding. Er is altijd wel wat te doen of te zien. De ene dag kan je toerist zijn in een museum, en de volgende dag loop je als een hippe local op een farmers market. Maar anders dan in York ben je hier onbekend. Geen blik van herkenning bij de dichtstbijzijnde supermarkt wanneer je er voor de derde keer die week komt omdat je elke keer weer iets vergat, en ook geen vriendelijke buschauffeurs die je hartelijk verwelkomen. In ruil krijg je hier wel weer duizenden winkels en de efficiëntie van de metro voor terug.

Net zoals de stad onpersoonlijker is, geldt dat voor de universiteit ook. Natuurlijk is dat ook niet zo raar, aangezien ik in York 3 jaar rondgelopen heb en hier nog maar een paar weken. Toch lijkt alles slechter geregeld en moeilijker te gaan. Ze behandelen je hier meer als een nummer dan als een persoon, en dat is best wel even wennen.

Ondanks dat ik mijn hart nog steeds niet verloren heb aan Engeland, heb ik dat wel aan ‘buitenlander’ zijn. Het brengt allemaal kleine overwinningen en geluksmomentjes met zich mee die je thuis waarschijnlijk de normaalste zaak van de wereld vindt: de eerste keer de juiste metro nemen zonder het eerst te Googlen, wanneer je eindelijk hebt onthouden dat hier in Engeland dat ‘pants’ geen broek betekend zoals je op school in de Engelse les hebt geleerd maar ‘onderbroek’, weten dat je expliciet zwarte thee moet bestellen voor ze aan de haal gaan met de melk, en de gedachte aan thuis wanneer je ziet dat je supermarkt stroopwafels verkoopt.

Het allermooiste van ‘buitenlander’ zijn is misschien toch wel het moment dat je weer voet op eigen bodem zet, tussen alle super lange mensen, met hun heerlijke openheid en humor. Maar dat kan je natuurlijk alleen ervaren als je de stap neemt. Dus voor iedereen die twijfelt: probeer het gewoon. Als je het echt niet leuk, gezellig en geweldig vindt dan ben je ook zo weer terug!

Robbert Dijkgraaf | Toetreding tot Comité van Aanbeveling

Met trots presenteert het bestuur van NWS Professor Robbert Dijkgraaf als het nieuwste lid van het Comité van Aanbeveling!

Professor Robbert Dijkgraaf is sinds 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (IAS), V.S. en Leon Levy Professor. Daarnaast is hij, sinds 2005, universiteits-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tot juni 2012 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Professor Dijkgraaf schrijft over uiteenlopende onderwerpen en voor een breed publiek. Zijn streven naar het betrokken houden van de maatschappij bij (recente) wetenschappelijke ontwikkelingen is bijvoorbeeld terug te zien aan zijn deelname aan de DWDD University en zijn aansprekende en toegankelijke publicaties. Vanwege zijn internationale ervaring is Professor Dijkgraaf een voorbeeld voor veel Nederlanders die een studie in het buitenland doen, hebben gedaan of dit graag willen doen. NWS zet zich inmiddels al 10 jaar specifiek in voor deze groep scholieren en studenten. Dijkgraafs toetreding wordt door NWS dan ook gezien als aanwinst voor het bereiken en voorlichten van deze jongeren.

NWS zal de komende jaren met steun van het Comité van Aanbeveling – versterkt door toevoeging van Professor Dijkgraaf – het werk vol energie voortzetten.

afbeelding1
foto: Andrea Kane (2012)

Fulbright Informatiesessie – 11 oktober 2016

Klik hier om je aan te melden voor deze informatie-bijeenkomst van Fulbright, het voorlichtingscentrum voor Nederlanders die in de Verenigde Staten willen studeren. Fulbright beschrijft het evenement als volgt:

If you wish to study in the US after completing (at least) a Bachelor’s degree in the Netherlands or in your home country, this information session will help you decide. The session starts with a general part, explaining the differences between the Dutch higher education system and the US system, how to apply and how to finance your education. During the second part, alumni of American graduate schools will explain in more detail and for your field of study how to successfully apply. The admission fee for the session is € 12,50 which includes coffee/tea and a book (in Dutch) containing 36 interviews with well known and less well known Dutch people about their experiences as a student or scholar in the US.

Nog geen bachelor afgerond? Kijk hieronder voor een actueel overzicht van andere Fulbright-voorlichtingsevents! 

 • Dinsdag 20 september 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Den Haag
 • Donderdag 22 september 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Amsterdam
 • Dinsdag 27 september 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Rotterdam
 • Donderdag 29 september 2016: US University Fair voor scholieren
 • Dinsdag 4 oktober 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Groningen
 • Donderdag 6 oktober 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Eindhoven
 • Dinsdag 11 oktober 2016: Graduate Study in the US
 • Dinsdag 1 november 2016: EducationUSA LLM Fair
 • Donderdag 10 november 2016: Informatiebijeenkomst over studeren in de VS na havo/vwo – Utrecht
 • Vrijdag 25 november 2016: De BuitenlandBeurs
 • Zaterdag 26 november 2016: De BuitenlandBeurs

NWS-dag 2016: aanmelding gesloten

 

naamloos

NWS-dag 2016

Op dinsdag 20 december a.s. wordt de jaarlijkse NWS-dag georganiseerd, een dag vol inhoudelijke activiteiten en netwerkmogelijkheden voor Nederlandse studenten die in het buitenland (gaan) studeren of hebben gestudeerd. De NWS-dag is hét moment waarop Nederlanders die zich over de hele wereld bevinden bijeenkomen: een unieke mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. The Boston Consulting Group, en De Nederlandsche Bank geven workshops. De NWS-dag vindt plaats op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag.

Programma

nws-programma-2016-page-001-1

 

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van een vorige editie van de NWS-dag:

Aanmelding

Helaas is inschrijven voor de NWS-dag 2016 niet meer mogelijk. De aanmelding is op 17 december gesloten.

 

 

NWS Dutch Departure Drinks 2016 – wederom een geslaagde avond!

2016 08 25 NWS DDD-13

Op donderdagavond 25 augustus 2016 vond de jaarlijkse Dutch Departure Drinks plaats. In het prachtig gelegen Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, met nóg prachtiger weer en wederom meer aanmeldingen dan het voorafgaande jaar, kan NWS zeker terugblikken op een geslaagde avond.

Scott Douglas, oprichter van NWS, sprak de aanwezige studenten toe en moedigde ze aan de grenzen van het studeren in het buitenland – waar mogelijk – zo ver mogelijk te verleggen. De wereld is in de afgelopen tien jaar veel veranderd. Hoewel studeren in het buitenland verre van vanzelfsprekend blijft, is het studeren in minder voor de hand liggende regio’s in de afgelopen jaren toegenomen onder de Nederlanders.

Tien jaar na de oprichting van NWS valt dit terug te zien in ons ledenbestand – wellicht meer divers en breed georiënteerd dan ooit tevoren. Dit laat inderdaad zien dat NWS-leden hun kansen blijven grijpen om het buitenland te verkennen. De aanwezige NWS’ers waren een uitstekend voorbeeld van de groep Nederlandse studenten die jaarlijks een sprong in het diepe wagen en het buitenland opzoeken en zichzelf inderdaad uitdagen, zoals Scott dit in zijn speech verwoordde.

Het bestuur van NWS tijdens zijn lustrumjaar 2016-2017 zal worden geleid door voorzitter Marius Kat, die het stokje van Marlou Slot overneemt. Zijn nieuwe bestuur is inmiddels met veel enthousiasme begonnen aan het doorzetten van het goede werk van de voorgangers uit 2015-2016.

NWS hoopt in 2017 nog meer studenten die een opleiding in het buitenland (gaan) volgen, of hebben gevolgd, te mogen ontvangen op de volgende Dutch Departure Drinks in 2017!

 

Ay amor – Marie’s belevenissen in Ithaca

MarieZwetsloot1

Geen vriend meer. Dat was het strakke plan. Absoluut niet eentje voordat mijn PhD af was. In theorie een plan waar ik me goed aan zou kunnen houden. Ik was immers al bijna twee jaar single. Verder is graduate school niet bepaald de plek waar de droomprinsen uit de lucht komen vallen. Ze zijn wel allemaal slim. Dat is zeker. Maar dat betekent niet per se dat ze uitblinken in het voeren van een normaal gesprek. Daar komt nog eens bij dat de leuke helft, de uitzonderlijk knappe slimmeriken die het wel lukt te kunnen praten, al getrouwd is. Wat overblijft voor mij, zijn de hippies, de nerds, de bros, de dudes en de dorks. In principe dus een makkie om me aan mijn plan te houden.

“Het is de moeite gewoon niet waard. In Ithaca ga ik echt niemand vinden,” probeerde ik mijn broer tijdens kerst te overtuigen. Het leek wel of hij niet eens de moeite nam om mij te begrijpen! Dat er iets diepers achter mijn voornemen schuilde wist ik dondersgoed. Een gebroken hart, een paar ongemakkelijke afspraakjes, een oplopende ruzie omdat de verwachtingen tijdens het daten niet overeenkwamen. En dan ook nog het allerlastigste probleem: ik wil terug naar Europa en heb geen zin in drama. Lange afstandsrelatie? Nee!!!! Alsjeblieft niet. Dankjewel! In Amerika blijven wonen? Nee! Helemaal niet als die mafkees van een Trump aan de macht komt. Naar een ander land verhuizen? Op zich een optie, maar ik heb mijn familie al zo lang moeten missen. Mijn conclusie: dit is me veel te ingewikkeld. Mijn oplossing: ik ga het hele onderwerp gewoon vermijden. Ik heb het prima met mijn gewone vrienden. Ik ben een held in het plannen van mijn leven en neem het lot in eigen hand.

En dan zit ik nu met de gebakken peren. Mijn sublieme plan is compleet mislukt. Nog geen twee maanden terug in de VS en ik ben tot over mijn oren verliefd op mijn Mexicaanse superprins. Ik snap nog steeds niet dat ik hem niet eerder heb zien staan. Student Wiskunde. Woont notabene bij mij in de straat. Drie huizen verderop. Hij is knap, slim, grappig, en we kunnen urenlang met elkaar praten. Ik ben helemaal van de wereld. Kan me voorlopig even geen zorgen maken over de toekomst. En mijn broer? Die zei: “O ja, ik wist het al wel. Het zat er aan te komen”.

Boek van NWS’er Betto van Waarden over studeren in Amerika

NWS’er Betto van Waarden heeft dit jaar een boek over studeren in de Verenigde Staten gepubliceerd. Getiteld ‘College Life’, gaat dit werk in op de typische Amerikaanse elementen en essentials van het Amerikaanse onderwijssysteem en studentenleven. Maar het boek is breder dan dat: het werpt ook een onbevangen blik op de Amerikaanse politiek, cultuur en maatschappij.

Mocht je een studie in de Verenigde Staten overwegen of buitengewoon geïnteresseerd zijn in dit land, dan kun je op deze site meer vinden over Betto’s boek.

Betto voltooide zijn vierjarige bachelor Liberal Arts and Sciences aan het Lewis & Clark College, in Portland, Oregon. Een radio-interview met hem is hier te beluisteren.