Algemene Voorwaarden

Gebruik van de NWS-website is onderhevig aan onderstaande voorwaarden. Als één of meerdere van deze voorwaarden niet in acht wordt genomen, dan houdt het bestuur van Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten zich het recht voor om specifieke bezoekers te weren.

Definities

 1. De Stichting: Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS)
 2. NWS-website: de website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle pagina’s, gebruikersgegevens, databases) op wereldwijdestudenten.nl.
 3. Bezoeker(s): een individu dat gebruik maakt van de NWS-website.
 4. Geregistreerde Gebruiker(s): iedere Bezoeker die zichzelf heeft geïdentificeerd aan de hand van de aan hem/haar toegewezen Inloggegevens.
 5. Inloggegevens: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld aan een Geregistreerde Gebruiker.

 

Voorwaarden

 1. Het is iedere Bezoeker met aantoonbare persoonlijke interesse in een studie in het buitenland toegestaan om zich te registreren op de NWS-website.
 2. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Geregistreerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hen toegekende Inloggegevens, zelfs als dit zonder medeweten gebeurt.
 3. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om de NWS-website te gebruiken voor het volautomatisch verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers en/of bezoekers.
 4. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om de NWS-website te gebruiken voor elke vorm van recruitmentactiviteiten, politieke doeleinden, reclamecampagnes, publiciteitscompagnes, journalistieke doeleinden, of daaraan gerelateerde activiteiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opvragen van gebruikersgegevens voor voorgenoemde activiteiten, en het verzenden van berichten aan gebruikers via de NWS-website. Journalisten wordt dringend verzocht contact op te nemen met het bestuurslid PR om indien gewenst via hem/haar in contact te treden met Nederlandse studenten in het buitenland.
 5. Gebruikers (hierna: de Afzender) die gebruik maken van de functionaliteit om een andere Gebruiker (hierna: de Ontvanger) een bericht (hierna: het Bericht) te sturen, gaan ermee akkoord dat:
  1. Het e-mailadres van de Afzender wordt verstrekt aan de Ontvanger.
  2. Een kopie van het Bericht wordt opgeslagen voor controledoeleinden (door het bestuur van De Stichting of haar opdrachtnemers).
 6. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren op de NWS-website. Voorts is het Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat het bestuur van De Stichting een eerdere accountaanvraag heeft geweigerd of een account heeft opgeheven.
 7. Het is Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers niet toegestaan om zich voor te doen als een individu anders dan henzelf.
 8. Het bestuur van De Stichting heeft de bevoegdheid deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bezoekers worden geadviseerd om via de reguliere kanalen op de NWS-website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan.
 9. Het bestuur van De Stichting behoudt zich het recht voor een registratie van een Bezoeker te weigeren of het account van een Geregistreerde Gebruiker na registratie weer op te heffen.
 10. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrecht en databankrechten, op de NWS-website en de door het bestuur van De Stichting en haar opdrachtnemers geplaatste informatie berusten uitsluitend bij De Stichting of haar licentiegevers.