Nuffic: Studenten gezocht voor korte films!

WilWegWilweg (een site van de Nuffic) ontwikkelt enkele korte films waarin Nederlandse scholieren en studenten hun verhaal over hun buitenlandervaring aan anderen vertellen. Doel is meer Nederlanders te enthousiasmeren om in het buitenland te gaan studeren!

  • Oriënteer jij je op een tussenjaar, studie of stage in het buitenland?
  • Verblijf je tussen juli en september 2013 voor een tussenjaar, studie of stage in het buitenland?
  • Ben je al geweest en heeft je verblijf in het buitenland (tussenjaar, studie of stage) een positief effect heeft gehad op je studiekeuze of carrière?

Dan zoeken we jou! Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar wilweg@nuffic.nl

Zaterdag 7 september: kom vertellen op de eerste NWS Scholierendag!

Op zaterdag 7 september aanstaande organiseert NWS een informatiedag voor scholieren in Amsterdam. De dag is bedoeld voor scholieren die er nieuwsgierig naar zijn om meteen hun volledige bachelor in het buitenland te doen. Al jaren gaan de meeste Nederlandse studenten pas na hun bachelor naar het buitenland. NWS wil daar nu verandering in brengen en jij kan daar aan bijdragen!

Ten eerste kan je je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en andere scholieren die je kent tussen de 16 en 18 jaar vertellen over de dag. Zij zijn van harte welkom. Als ze willen komen, vraag hen dan een aanmeldingse-mail sturen naar voorlichting@wereldwijdestudenten.nl. Ze zullen dan uitgebreide informatie over de dag toegestuurd krijgen. We zouden je ook willen vragen om je oude decaan deze informatie toe te sturen, zodat we zoveel mogelijk scholieren van je oude school kunnen uitnodigen.

Ten tweede kan je zelf naar de dag komen om scholieren te vertellen over jouw buitenlandervaring. Er is niets waardevoller dan persoonlijke verhalen over hoe studeren in het buitenland er écht aan toe gaat. Het delen van die informatie is de kracht van NWS, en we willen deze tijdens de NWS Scholierendag zo goed mogelijk benutten. Als je interesse hebt om je komen, stuur dan ook een korte e-mail naar voorlichting@wereldwijdestudenten.nl en vermeld daarin waar en wat je hebt gestudeerd. Uiteraard gaan we na de dag met z’n allen borrelen op kosten van NWS – een leuk moment om andere geïnteresseerde NWS-leden en het bestuur te ontmoeten.

Wil jij jouw ervaringen met de nieuwe generatie buitenlandstudeerders delen? Meld je nu aan voor de NWS Scholierendag (voorlichting@wereldwijdestudenten.nl)! 

Erasmusbeurzen ook voor studeren buiten Europa

12 juli 2013 – Studenten die buiten de Europese Unie een aantal vakken willen volgen, kunnen vanaf 2014 een Erasmusbeurs aanvragen. Ook studenten die van buiten de EU hier heen gaan, komen er dan voor in aanmerking.

De Europese Commissie wil de komende jaren niet alleen de mobiliteit binnen de Unie verhogen, maar ook de banden met andere regio’s aanhalen. Meer uitwisseling tussen studenten kan dat bevorderen, schrijft eurocommissaris Androula Vassiliou in de nieuwe hoger onderwijsstrategie. Rond de 135 duizend studenten en medewerkers kunnen de komende zeven jaar gebruik
maken van de beurs, die onderdeel is van het nieuwe Erasmus+ programma van de Unie. Het gaat dan zowel om Europese studenten die vertrekken, als om niet-Europese studenten die
deze kant op komen. Een bescheiden streven in vergelijking met het totaal aantal studenten dat gebruik maakt van de populaire Erasmusbeurzen.

Alleen al in het academiejaar 2011-2012 gingen er iets meer dan 250.000 studenten en 46.500 docenten of medewerkers met zo’n beurs de grens over, waarvan 6.500 Nederlanders. Meer dan achtduizend buitenlanders studeerden dankzij
Erasmus in ons land. Die aantallen zullen alleen maar groeien nu het budget voor Erasmus+ in de nieuwe meerjarenbegroting bijna veertig procent hoger is. Hoe het geld voor de beurzen precies verdeeld zal worden en welke landen of instellingen er gebruik van kunnen maken, wordt de komende maanden duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer studenten de beurs kunnen aanvragen.

bron: (HOP, PV)

Hong Kong skyline

Emmy in Hong Kong

Emmy van Esch is promovenda in Hong Kong. Voor NWS schreef ze onderstaande blog over haar studie-ervaringen in China.

China is een land met vele gezichten. Maar voor de meeste Nederlanders is het echte China onzichtbaar. Ons beeld van China wordt vaak gevormd door de beperkte informatie die we via de media krijgen aangereikt. Het gaat meestal over de economie (die spectaculair groeit); de politieke ontwikkelingen (waar we ons zo aan storen); of de vele mensenrechtenschendingen. Maar wat speelt er nog meer in China? Wat houdt de Chinezen bezig? Wat beweegt ze? Hoe zien zij hun toekomst? En waardoor worden ze geïnspireerd?

Toen ik tijdens mijn studie psychologie een semester in Hong Kong ging studeren ging er een wereld voor mij open. Ik raakte gefascineerd door de mysterieuze taal, het eeuwenoude gedachtegoed, en de veelzijdige cultuur. Na dit semester besloot ik dan ook om mijn studie meer op China te richten. Ik ging terug naar Hong Kong om een master antropologie te volgen. Ik leerde om de wereld om me heen vanuit andere perspectieven te bestuderen: niet alleen vanuit een antropologisch perspectief i.p.v. een psychologisch perspectief, maar vooral vanuit een Chinees perspectief i.p.v. een Nederlands/Westers perspectief. Tijdens dit jaar studeerde en woonde ik samen met Hongkongers en vastelanders. Ze lieten mij hun wereld zien, die in het begin zo anders leek, maar langzaam aan vertrouwd ging aanvoelen en ook mijn wereld werd.

Emmy3

Toen het einde van mijn master in zicht kwam wilde ik langer in Hong Kong blijven en besloot te solliciteren voor een PhD. Hong Kong is een ideale plaats om te studeren want het is de enige plaats in China waar persvrijheid en academische vrijheid bestaat. En Hong Kong is dé plaats die Oost en West met elkaar samenbrengt – Hong Kong verbindt niet alleen oude Chinese tradities met moderne westerse ontwikkelingen, maar ook China met de rest van de wereld.

Inmiddels woon ik al drie jaar in Hong Kong en volg een PhD in management. Mijn eigen buitenlandervaringen, gecombineerd met mijn psychologie- en antropologiekennis, gebruik ik nu om onderzoek te doen naar expats.

Emmy van Esch deed een master antropologie in Hong Kong, en ging terug voor een PhD in management. In dit artikel legt ze uit waarom het verre oosten haar zo aantrekt.

Nuffic: “Te weinig studenten de grens over”

Slechts 3 procent van de Nederlandse studenten volgt een opleiding in het buitenland, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Nuffic. Nederland blijft hierbij achter in Europa en laat economische kansen liggen, vindt NWS.  

Steeds meer Nederlandse studenten behalen een buitenlands diploma, maar hun aantal blijft nog altijd achter bij de rest van Europa. Niet goed voor een land dat afhankelijk is van handel met het buitenland, vindt internationaliseringsorganisatie Nuffic.

De meest recente cijfers over de zogeheten ‘diplomamobiliteit’ stammen uit het studiejaar 2009/2010. Toen volgde drie procent van de Nederlandse eerstejaars een opleiding in het buitenland, blijkt uit het gisteren verschenen Nuffic-rapport ‘Internationalisering in beeld’.

Dat zijn er meer dan voorheen: in 2005 stak slechts 2,5 procent voor een aantal jaar de grens over. De mogelijkheid om de Nederlandse studiefinanciering mee te nemen, zal volgens Nuffic hebben bijgedragen aan de stijging.

Toch blijft het aantal studenten dat een buitenlands diploma behaalt achter bij het Europees gemiddelde van 3,3 procent. Geen goede zaak, vindt het Nuffic. “Er zouden meer Nederlanders in het buitenland moeten studeren”, schrijven de auteurs. “De Nederlandse economie is immers bovengemiddeld afhankelijk van het buitenland.” Internationaal georiënteerde studenten zouden goed zijn voor de economie en bovendien sneller een baan vinden.

Hoewel dus weinig Nederlandse jongeren zin hebben om een complete opleiding in het buitenland te volgen, gaan ze wel vaker dan andere Europeanen voor een korte periode de grens over. Volgens de laatste cijfers uit 2011 gaat het om twintig procent van zowel de hbo’ers als de wo’ers.

Hogeschoolstudenten zouden daarmee een flinke inhaalslag hebben gemaakt: in 2010 ging nog veertien procent van hen de grens over tegen zestien procent van de wo’ers. Maar het Nuffic maakt een kanttekening: de plotselinge stijging wordt voor een deel veroorzaakt doordat de vragen in het onderzoek anders geformuleerd zijn.

De meest reislustige studenten komen van de agrarische hogeschool HAS Den Bosch, waar 92 procent van de afgestudeerden een tijdje in het buitenland heeft gestudeerd. Ook de Hogeschool Den Haag en Wageningen Universiteit staat in de top drie. De meest mobiele studenten blijken dan ook te komen van landbouw- en natuuropleidingen.

Internationalisering in beeld bevat dit jaar, in tegenstelling tot eerdere edities, alleen cijfers over Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan. De nieuwste cijfers over buitenlanders die hierheen komen zijn vertraagd en komen later dit jaar.

Het rapport “Internationalisering in beeld” 2013 is te downloaden op de website van de Nuffic.

Britse studiebeurzen alweer wegbezuinigd

Lagerhuisdebat

De BBC meldt dat een beurzenfonds van de Britse regering voor het hoger onderwijs, voorheen ter grootte van £150 miljoen, in een nieuwe bezuinigingsronde vanaf 2015 alweer drastisch wordt verkleind naar een bedrag van £50 miljoen.

Het fonds, dat in 2011 werd ingesteld om de impact van de sterk gestegen tuition fees voor undergraduates te compenseren (bedragen die bij veel universiteiten, na liberalisering van de tarieven, opgelopen zijn tot £9.000 per jaar), is erop gericht om de studenten met de minste financiële middelen te ondersteunen. Deze doelstelling blijft bestaan, maar de ontvangers van geld uit het nieuwe fonds zullen post-graduates zijn, in plaats van undergraduates. Het algehele effect van de maatregel is derhalve dat de financiering van het hoger onderwijs verder onder druk komt te staan.

Ook in Nederland staan de studiebeurzen al langere tijd onder druk. Met name de beurzen die een studie in het buitenland moeten ondersteunen, waaronder de zogenaamde Huygens-beurzen, zijn nu reeds een aantal jaren afgeschaft. De ambitieuze buitenlandstudeerder die wordt toegelaten op een internationale topuniversiteit loopt, mede als gevolg van het wegvallen van de Huygensbeurs, steeds vaker tegen financiële barrières aan. NWS zet zich ervoor in om deze situatie te proberen te verbeteren en om, samen met het Ministerie van OC&W, na te denken over mogelijkheden voor een beurs die tegemoetkomt in het collegegeld, die als ‘Huygens 2.0’ in nood verkerende topstudenten een cruciale steun in de rug zou kunnen geven.

Zie voor het gehele artikel de website van de BBC.

NWS in het Financieele Dagblad

Een aantal weken geleden schreef het Financieele Dagblad een artikel over studeren in het buitenland waar NWS prominent in genoemd werd. Onder de titel ‘Ambitieuze studiebol gaat over de grens’ schreven twee FD-redacteuren over de ervaringen van Nederlanders in het buitenland.

Foto Kranten voor websiteIn het artikel wordt het NWS-onderzoek uit 2011 geciteerd, waarin door respondenten onder andere het punt werd gemaakt dat de International Offices van Nederlandse universiteiten weinig hulp bieden en aandacht schenken aan de Nederlandse student met buitenlandambities. In plaats daarvan richten zij zich veel meer op het binnenhalen van buitenlandse studenten naar Nederland – een activiteit die gezien de financiële prikkels niet verwonderlijk is, maar die de Nederlandse internationalingsagenda doet ondersneeuwen.

Een ander onderwerp dat in het artikel – onvermijdelijkerwijze – de revue passeert is het stijgende kostenplaatje van studeren in het buitenland en de steeds verder verslechterende financiële positie waar veel Nederlandse topstudenten in verkeren.

Het goede nieuws, waar het artikel mee eindigt, is gelukkig dat het aantal Nederlanders dat een volledige studie in het buitenland volgt nog steeds stijgt: voor NWS een mooie conclusie!

Lees het gehele artikel via de website van het FD (registratie vooraf vereist).