Workshops op de NWS-dag 2012

Ronde 1 (ochtend)

TomTom

Together with TomTom Experts you are going to explore new business opportunities ( products, solutions, partnerships) forTomTom, so we keep leading the way in our market!

Alex Vermogensbank

Peter Siks, beleggingstrainer bij Alex, leert je in anderhalf uur de belangrijkste dingen die je moet weten over beleggen op de beurs. Hij is oud vloerhandelaar en heeft recent, met zijn collega, het boek ‘Beleggen voor Dummies’ geschreven. Hierin leggen ze op zeer toegankelijke wijze uit hoe de beurswereld in elkaar steekt. De onderwerpen die in de interactieve workshop de revue passeren zijn: “Waarom zul je wel moeten beleggen”, “Beleggen volgens het BIG-concept”, “Beleggen voor je pensioen in 10 minuten per jaar” en “Actief handelen met afgeleide instrumenten.”  Na deze anderhalf uur zul je beter opgewassen zijn tegen de toekomstige financieel adviseurs die gaan proberen jou het leven zuur te maken want je kunt het zelf!

Werken bij de EU

Mijn presentatie zal gaan over werken bij de EU in de praktijk en de bijbehorende sollicitatieprocedures. Ik bespreek EU-traineeships, tijdelijke en vaste banen bij de EU. Naast mijn professionele ervaring bij werkenbijdeEU.nl in het begeleiden van andere kandidaten voor Europese carrières, heb ik zelf ook EU-ervaring. In 2007 werkte ik als trainee bij de persdienst van het Europees Parlement. In 2012 ben ik geslaagd voor het concours, de selectieprocedure voor een vaste baan bij de EU, en vanaf januari 2013 zal ik als Europees ambtenaar werkzaam zijn bij de Raad van de EU. Ik zal mij daar als persvoorlichter vooral bezig houden met o.a. social media en crisiscommunicatie. De presentatie die ik zal geven, zal dan ook een persoonlijk karakter geven. Daarnaast wil ik het graag interactief maken, zodat de zaal zelf kan sturen waar we het over gaan hebben.

Ronde 2 (middag)

OC&C Strategy Consultants

Is het voor één van de grootste bierbrouwers ter wereld verstandig om een leidend jenevermerk over te nemen?

OC&C daagt je uit om na te denken over de aantrekkelijkheid van een overname van een jenevermerk door een bierbrouwerij. Dit is een van de vele strategische vraagstukken die OC&C vaak voorgeschoteld krijgt. OC&C heeft een methode ontwikkeld om dergelijke complexe strategische vraagstukken op te lossen. Tijdens de training leren wij jou deze methode te gebruiken. Tijdens een case die erop volgt kun je deze methode direct toepassen in de praktijk.

Zowel je conceptmatig als je analytisch denkvermogen worden op de proef gesteld. Daarnaast wordt er de nodige creativiteit van je verwacht. Kun jij de aloude combinatie van bier en jenever weer nieuw leven in blazen?

Rijkstraineeship

In gesprek met Rijkstrainees Jentse Hoekstra (Infrastructuur en Milieu) en Dorien Zevenbergen (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Op basis van hun ervaringen vertellen zij over de selectieprocedure, het werk, de opleiding en de informele kant van het rijkstraineeprogramma. Vraag ze alles over hoe het is als jonge ambtenaar bij een ministerie.

UNICEF

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Als onderdeel van de VN ziet zij erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft één opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Martijn heeft een lange ervaring bij UNICEF in onder andere Rwanda, Myanmar, Tsjaad, Kenia en de Filippijnen en is sinds begin 2010 bij UNICEF Nederland werkzaam als Senior Programme Officer (verantwoordelijk voor humanitaire hulp). Hij zal meer vertellen over hoe UNICEF handelt in oorlogssituaties of bij natuurrampen. Aangezien hij vanuit een stage en junior plek bij de VN is begonnen, zal hij uitleggen hoe het is om voor de VN te werken en wat de mogelijkheden zijn om bij de VN aan de slag te gaan.

Saskia werkt anderhalf jaar bij UNICEF, eerst in Londen en nu in Den Haag. Ze is werkzaam als Account Manager binnen het Corporate Partnerships team. Hoe weet UNICEF grote Nederlandse bedrijven zoals ING, Unilever en P&G aan zich te binden en what’s in it for them? Saskia zal een workshop geven over het ontwikkelen en managen van corporate partnerships en een toelichting geven over de onlangs verschenen Child Rights & Business Principles.

NWS-panel: is het sociaal leenstelsel rechtvaardig?

Met regelmaat spreken NWS-leden zich uit over een stelling of vraagstuk aangaande internationalisering of het hoger onderwijs dat op dat moment in de actualiteit is. Deze keer een vraagstuk over het sociaal leenstelsel, dat de Basisbeurs voor het hoger onderwijs gaat vervangen vanaf 2014. Wij vroegen ons NWS-panel: ‘Is het sociaal leenstelsel is een rechtvaardig systeem?’

Oneens, student uit Newcastle Oneens, student uit Stockholm
De kosten van het volgen van een studie zijn hoog en daar mag best een financiële prikkel tegenover staan.Echter, ondanks het sociale karakter van het leenstelsel blijft overeind staan dat studenten een extra schuld van ruim 12.000 euro tegemoet gaan. Dit bovenop een gemiddelde huidige schuld van 15.000 euro vormt een torenhoge schuld welke vele welwillende en leergierige jonge mensen naar mijn verwachting zal afschrikken. Het sociaal leenstelsel is wat mij betreft dus een strop voor de student. Alle onderzoeken wijzen erop dat het volgen van een studie je later een significant hoger inkomen oplevert. In dit kader is het dus niet meer dan logisch om de kosten van zo’n studie neer te leggen bij degene die ervan profiteert. In een ideale wereld zou de staat deze kosten blijven dragen (en de staat doet dit nog steeds door middel van het hevig subsidiëren van het hoger onderwijs). Echter, de financiële realiteit is dat dit nu simpelweg niet meer mogelijk is.Het is mijns inziens niettemin rechtvaardig om hiervoor een sociaal leenstelsel in de plaats te krijgen, enerzijds omdat dit systeem uitgaat van het principe: ‘de beneficiënt betaalt’, anderzijds omdat de voorwaarden voor terugbetaling flexibel en redelijk zijn (een sociaal leenstelsel). Deze sociale component is vervolgens ook een goed argument tegen het gesuggereerde probleem van afschrikking, omdat je alleen terug hoeft te betalen zodra je daar daadwerkelijk toe in staat bent. Op deze manier blijft er een principe van solidariteit en draagkracht bestaan, terwijl het individu dat van het onderwijs profiteert ook daarvoor de ‘investeringskosten’ draagt, in plaats van de samenleving als geheel. De melkboer betaalt daarmee niet langer automatisch voor de studie van de advocatendochter, een rechtvaardig systeem.
Wil jij meepraten over internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs? Vind je dat studie in het buitenland toegankelijk moet zijn voor een selecte groep mensen of juist elke Nederlandse student? Denk nu mee aan de hand van specifieke vraagstukken en beslis mee op basis van jouw ervaringen en kennis. Gemiddeld zul je elke maand een of meerdere stellingen of vragen voorgelegd krijgen. De bevindingen worden elke keer gecommuniceerd naar Den Haag aan relevante partijen. Lijkt je het leuk om constructief mee te denken, geef je op via belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl met een kleine motivatie.