KIA Foto 2012


Op 11 april werd de tweede Kennis en Innovatie Foto (KIA-foto) gepubliceerd. De KIA-foto is een momentopname van de Nederlandse kennissamenleving. De indicator Buitenlandstudie Nederlandse Studenten staat op ROOD. De KIA-coalitie, bestaande uit o.a. Sijbolt Noorda, Robbert Dijkgraaf en Alexander Rinnooy Kan (tevens lid van onze Raad van Toezicht), geeft aan in hoeverre we op koers liggen om de ambitie ‘top-5 kennissamenlevingen in 2020’ te halen. Een zestigtal indicatoren geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van de kennissamenleving. Als een stoplicht worden de indicatoren beoordeeld: groen licht geeft aan we op koers liggen, oranje waar extra inzet nodig is, en rood waar we de doelstelling dreigen te missen.

De indicator Buitenlandstudie Nederlandse Studenten staat op ROOD. Sinds meedere jaren ligt het percentage van Nederlandse afgestudeerden dat een (gedeelte van een) opleiding in het buitenland heeft gedaan op ongeveer hetzelfde niveau, rond de 23%. De KIA-coalitie trekt de treurige conclusie dat we met dit tempo de doelstelling – 35% afgestudeerden met buitenlandervaring – zeker niet gaan halen.

In 2011 was de indicator al rood, maar dat heeft helaas weinig actie opgeleverd. Sindsdien is de situatie enkel verslechterd want het Kabinet bezuinigt fors op ambitieuze studenten die graag in het buitenland excellente kennis op willen doen, bijvoorbeeld door het schrappen van het Huygens Scholarship Programme.

NEWS grijpt de gelegenheid aan om nogmaals te benadrukken hoe belangrijk kennis en ervaring uit het buitenland is voor de Nederlandse Kennissamenleving. Het rode licht is voor NEWS een krachtig signaal richting de Nederlandse overheid en verwante organisaties om de Nederlandse universiteiten aan te zetten hun studenten aan te moedigen zich te oriënteren buiten eigen land. De incentives voor universiteiten om uitgaande mobitiliteit te promoten ontbreken nu nog geheel. Gelukkig heeft Staatssecretaris Zijlsta tijdens een gespek met NEWS eind vorig jaar aangegeven hier bij de accreditatie van onderwijsinstellingen op te gaan letten. Wij hopen dat de indicator volgend jaar tenminste oranje is gekleurd, dat is tenminste een NEWS-waardige kleur!

NEWS aanwezig bij Apeldoorn-conferentie: HO en economische groei

Alexander Rinnooij Kan bij Apeldoorn-conferentie
Op 11, 12 en 13 maart was NEWS aanwezig bij de Apeldoorn-conferentie: British-Dutch Dialogue on Higher Education at the Heart of Growth. Niet in Apeldoorn — dat zou té voor de hand liggend zijn — maar in Manchester. Ruim honderd gedelegeerden, twee dagen vol met afwisselend interessante speeches en discussies. In de werkgroep over onderwijsmobiliteit bood NEWS-voorzitter Bas van Schaik een alternatieve invalshoek op de stand van zaken.

Na een openingswoord namen David Willetts (Britse minister voor hoger onderwijs), en Pauline van der Meer Mohr (voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit) het woord tijdens het openingsdiner. Beiden spraken over het beleid van respectievelijk de Britse en de Nederlandse overheid. De pijlen van de Rotterdamse collegevoorzitter waren voornamelijk op staatssecretaris Halbe Zijlstra gericht, die helaas op het laatste moment af had moeten zeggen.

In de twee dagen daarop volgden speeches en discussies in kleinere werkgroepen elkaar af. De werkgroep The EU… and Elsewhere besprak onder voorzitterschap van Alexander Rinnooij Kan en Lord Andrew Adonis de diverse uitdagingen die er zijn op het vlak van onderwijs- en onderzoeksmobiliteit. Met het NEWS-onderzoek in de hand werd twee gedelegeerden die de term brain-drain durfden te gebruiken de mond gesnoerd: vanaf dat moment waren brain gain en zelfs brain circulation troef. Zoals Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) eerder die dag zei: limiting student mobility is penny wise, pound foolish.

Zowel Pauline van der Meer Mohr als Marijk van der Wende (dean Amsterdam University College) beaamden dat universiteiten bij “internationalisering” vooral denken aan het binnenhalen van buitenlandse studenten (voornamelijk van buiten Europa, die leveren namelijk het meeste geld op), en maar weinig aandacht besteden aan het ondersteunen en enthousiasmeren van de eigen studenten die naar het buitenland willen. Er moet nog hard gewerkt worden om de 2020-doelstelling (35% van Nederlandse afgestudeerden heeft een (gedeelte van een) opleiding in het buitenland gedaan) te halen!

NEWS zoekt voorzitter: meld je uiterlijk woensdag 18 april aan!

Nieuw bestuur
Heb jij ervaring met studeren in het buitenland? Lijkt het je leuk om actief te worden voor hét studentennetwerk van Nederlandse studenten in het buitenland? Wil jij deel uitmaken van een team ambitieuze studenten die zich inzetten om een wereldwijd netwerk aan te sturen, te vergroten en te enthousiasmeren? Ben je enthousiast
en bedreven in het organiseren van workshops en evenementen in samenwerking met vooraanstaande commerciële en publieke partners? Heb jij ideeën over het
bereiken van de media om NEWS-activiteiten te promoten? Help je scholieren en studenten graag onderweg en verdedig je hun belangen op overtuigende en professionele wijze? Ben je ambitieus en enthousiast? Dan zijn wij op zoek naar jou! De aanmeldingsperiode voor bestuursfuncties in het academische jaar 2012/2013 is nu geopend. Ben jij een geboren voorzitter? Meld je dan uiterlijk 18 april aan. Voor de andere 6 bestuursfuncties kunnen sollicitaties tot en met 29 april ingediend worden.

Interesse?

Elk van de functies wordt in dit PDF-document in meer detail beschreven. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de huidige voorzitter, Bas van Schaik: voorzitter@newstudent.nl