Wat heeft NWS bereikt?

NWS zet zich actief in voor de belangenbehartiging van Nederlandse studenten in het buitenland. Eén van de doelstellingen van NWS is om de stap naar het buitenland gemakkelijker te maken. NWS onderhoudt daarom goede contacten met de politiek, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, instellingen zoals DUO en Nuffic en andere studentenorganistaties zoals de LSVB en ISO. Op deze pagina vind je een overzicht wat NWS met haar inspanningen bereikt heeft.

Kamervragen over afschaffing HSP beurs

Naar aanleiding van een artikel van NWS-leden met een HSP-beurs zijn er in mei 2011 kamervragen gesteld door Tanja Jadnanansing van de PvdA en door Boris van der Ham en Kees Verhoeven van D66 gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs over de afschaffing van het Huygens Scholarship Programma (HSP).

Verbetering DUO procedure meeneembare studiefinanciering

Nadat uit onderzoek van NWS in 2009 was gebleken dat studenten nog steeds veel problemen ondervonden bij de stap naar het buitenland, heeft het ministerie stappen ondernomen. Belemmeringen bij studeren in het buitenland, zoals met meeneembare studiefinanciering, goedkeuring van buitenlandse opleidingen en de inschrijvingscontrole, werden aangepakt. Onder andere Kamerlid Rita Verdonk kwam in actie. De staatssecretaris rapporteerde op 17 mei 2011 over de voortgang van de ingezette veranderingen.

Bovendien is de informatievoorziening naar studenten een stuk verbeterd. Inmiddels zijn op zowel de website van de Nuffic als van DUO links te vinden naar informatie over de kwaliteitsbeoordeling die plaats vindt als je meeneembare studiefinanciering aanvraagt. Je kunt hier de beoordelingscriteria vinden, informatie over de onderwijssystemen van de 19 landen die het meest populair zijn en een lijst met opleidingen die in voorgaande jaren zijn goedgekeurd. Bovendien heeft DUO op haar website een handige checklist opgenomen met wat je allemaal moet regelen als je naar het buitenland gaat en heeft het de informatie over studeren in het buitenland aangepast.

Aanpassing regels over meeneembare studiefinanciering

In de oorspronkelijke regelgeving was geen rekening gehouden met Nederlandse studenten die eerst na hun bachelor in het buitenland, ook nog een master in het buitenland wilden doen. Door de 3-uit-6 regel (je moet drie van de voorgaande zes jaar in Nederland hebben gewoond) kwamen sommige Nederlandse studenten dus niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. NWS-bestuurslid Henk van Klaveren, zelf slachtoffer van de regeling, kaartte dit aan bij D66 Kamerlid Boris van der Ham. Na Kamervragen van Boris van der Ham (D66) heeft toenmalig minister Plasterk de regelgeving tijdelijk aangepast.

De wet studiefinanciering is in 2011 uiteindelijk aangepast door staatssecretaris Halbe Zijlstra, zodat studenten die zowel hun bachelor als hun master in het buitenland doen, niet langer de dupe zijn van de 3-uit-6 eis. De wet is nu zo aangepast, dat de periode die je voor studie in het buitenland zit, niet meetelt voor die drie jaar.

Volgens de Europese Commissie werkt de 3-uit-6 regel echter discriminerend. Een dergelijke voorwaarde kan namelijk makkelijker worden vervuld door nationale onderdanen dan door migrerende werknemers en hun gezinsleden. De Commissie heeft deze zaak voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. De zaak loopt nog. NWS heeft in haar bijdrage aan de de “Consultation on Modernisation of Higher Education” van de Europese Commissie aangegeven dat de Commissie hiermee haar doel voorbijschiet.

RNW bedreigd met opheffing


De  uitzendingen van de RNW (Radio Nederland Wereldomroep) worden bedreigd met opheffing. De politiek beslist nog voor de zomer over de toekomst van de Wereldomroep. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de taken van de Wereldomroep voor Nederlanders in het buitenland te schrappen.

Omdat de organisatie onder druk staat, heeft de directie de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW geadviseerd de Nederlandstalige taken desnoods te beperken tot informatie voor expats en de korte golf versneld af te bouwen. De RNW voert daarom nu campagne. Kijk hier voor meer informatie en om de petitie te ondertekenen.

De RNW

Er vestigen zich steeds meer Nederlanders in het buitenland, terwijl het aantal ambassades en consulaten afneemt. Omdat de Wereldomroep een unieke Nederlandstalige informatievoorziening biedt, neemt het belang ervan de komende jaren juist alleen maar toe.
Het onderhouden van “de band met Nederland” wordt door de Nederlandse redactie van nu op een moderne en efficiënte manier uitgevoerd met een sterke focus op expats, (nieuwe) emigranten en gepensioneerden in het buitenland. De Wereldomroep is al lang geen “campingradio” meer!
De redactie verzorgt via radio en internet voor deze doelgroepen relevante informatie die andere Nederlandse media niet maken. Bijvoorbeeld over wonen en werken in het buitenland, emigratie, remigratie, regelgeving, paspoortkwesties, internationaal zaken doen, veranderingen in de Nederlandse samenleving, diensten van de Nederlandse overheid en stemmen in het buitenland.

Staatssecretaris Zijlstra reageert op NEWS-onderzoek

17 mei 2011 – Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft eindelijk informatie gegeven over de aanpak van belemmeringen bij studeren in het buitenland, die uit het NEWSonderzoek van 2009 bleken. Hij gaat in op problemen met meeneembare studiefinanciering, goedkeuring van buitenlandse opleidingen, de inschrijvingscontrole en meer.

Meeneembare studiefinanciering

Uit het onderzoek bleek dat er nog steeds veel problemen waren met meeneembare studiefinanciering, onder andere met de 3-uit-6 regel. De regel die zegt dat je minimaal drie van van de voorgaande zes jaren in Nederland moet hebben gewoond om studiefinanciering te mogen mee nemen, is om misbruik tegen te gaan. De staatssecretaris schrijft dat er voor Nederlanders die bijvoorbeeld eerst een bachelor en dan nog een master in het buitenland doen, deze regel natuurlijk niet gaat. Intussen heeft de Europese Commissie gezegd dat deze regel mogelijk discriminerend werkt en ligt de zaak van Nederland (en een aantal andere EU-landen) bij het Europese Hof van Justitie.

Goedkeuring buitenlandse opleiding

Uit het NEWS-onderzoek bleek dat er nog steeds veel problemen waren met de goedkeuring van de opleiding en met de inschrijvingscontrole. Wat betreft kwaliteit is er volgens Zijlstra nu veel informatie beschikbaar bij DUO en Nuffic op basis waarvan een student zelf kan inschatten of zijn of haar opleiding voldoet. Ook zullen opleidingen minder vaak worden getoetst op kwaliteit.

Inschrijvingscontrole

Omdat semesters in het buitenland vaak anders zijn ingedeeld, is het voor studenten in het buitenland soms lastig om de officiële termijn van de inschrijvingscontrole te halen. Zijlstra schrijft dat studenten die in het buitenland studeren een maand eerder worden aangeschreven met de vraag de benodigde informatie te leveren om dit op te lossen. De inschrijvingscontrole gaat voor hen dus eerder van start. Ook schrijft hij dat de controle sneller en makkelijker is doordat DUO meer met email werkt en een kortere responstijd heeft.

Misbruik van de uitwonendenbeurs

In Nederland wordt op grote schaal misbruik gemaakt van de uitwonendenbeurs, daarom zijn de controleregels voor studenten in het buitenland en die bij hun ouders staan ingeschreven (GBA), aangescherpt. Zij kunnen dit via een speciaal formulier bij DUO aanvragen.

Informatievoorziening DUO

Volgens Zijlstra is de informatie op de website van DUO nu stukken beter en kan de aanvraagprocedure voor meeneembare studiefinanciering dus veel soepeler verlopen.

Verder is er wat betreft Nederlandse instellingen “geen aanleiding (…) voor beleidswijziging ten opzichte van de in gang gezette verbeteringen op het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs.” Wel gaat men meer werken aan joint degrees, sinds 1 juli 2010 kunnen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen joint degrees verlenen.

Lees hier de hele brief van Staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Heb jij heel andere ervaringen? Wil je reageren of heb je vragen aan ons? Stuur dan een mail naar bestuur@newstudent.nl.

Inhousedag Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ben je net afgestudeerd of masterstudent en heb je interesse in een internationale werkomgeving? Dan is de Inhousedag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken misschien iets voor jou.

’s Ochtends krijg je informatie over de mogelijkheden van een internationale of Europese carrière. Je kunt je vragen afvuren op diplomaten tijdens de ‘netwerklunch’. Daarna kruip je zelf in de diplomatenhuid als landenvertegenwoordiger in een VN-simulatie. De inhousedag vindt plaats op 14 juni 2011, van 10.00u tot 17.00u in Den Haag.

Meld je aan vóór 8 juni a.s. per mail aan werkenvoorbuza@minbuza.nl o.v.v. je naam, adres en je onderwijsinstelling/werkgever. Er zijn maximaal 120 plaatsen beschikbaar dus meld je snel aan.

Vooraankondiging weving aanstormend diplomatiek talent
deadline 13 augustus 2011

Heb je al interesse om te solliciteren voor een internationale werkomgeving bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
Maak dan vóór 13 augaustus 2011 alvast je Persoonlijk Dossier aan op www.werkenvoornederland.nl

Zo ben jij goed voorbereid wanneer je deze zomer wilt solliciteren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Per 13 augustus 2011 is dit Ministerie op zoek naar startende internationaal inzetbare beleidsmedewerkers.
De sollicitatieronde vindt groepsgewijs plaats en start met (on-line) advertenties op zaterdag 13 augustus 2011.
Je kunt dan solliciteren via je aangemaakte Persoonlijk Dossier.

Voor meer informatie over werken/stage lopen bij Buitenlandse Zaken: http://www.minbuza.nl/nl/Service/Contact/Werken_bij

NWS viert Koninginnedag over de hele wereld

Ook dit jaar is Koninginnedag weer over de hele wereld gevierd door NEWSclubs. Onder andere NEWS Oxford, Londen, Antwerpen, Genève, Brisbane, Bournemouth en Macalester organiseerden een Koninginnedagevenement voor hun leden, met ondersteuning van NEWS Wereldwijd. Hieronder vertellen de voorzitters van de NEWSclubs wat zij hebben gedaan, meer verslagen volgen nog. Ook staan er in het besloten gedeelte meer foto’s van de verschillende evenementen.

Oxford

“Op zaterdag 16 april is een afvaardiging van NEWS Oxford naar London vertrokken om daar Koninginnedag (iets vervroegd) te vieren op Trafalgar Square. Naast de heerlijke patat, frikadellen speciaal en poffertjes hebben we een dansje gewaagd op de Nederlandse muziek en hebben we een Nederlands biertje gedronken. Helaas hebben we Boris moeten missen, aangezien hij al heel vroeg speelde, maar we hebben wel nog kunnen genieten van Typhoon & New Cool Collective en de Coronas. Het was een gezellige en geslaagde dag!”

Marjolijn Scherpenhuijzen, bestuurslid NEWS Oxford

Studeren in Oxford

Bournemouth

“Aangezien de ‘Royal Wedding’ van Kate en prins William in Engeland op 29 april gehouden werd, leek het ons Nederlanders leuk om hier gebruik van te maken en onze Koninginnenacht dan ook te vieren. We zijn daarom met gepast vervoer naar een Italiaans restaurant gereden in Bournemouth om daar heerlijk te genieten van een dinertje in stijl! Na de toespraak waarin we onze Koningin gezamenlijk huldigde kon het echte feest beginnen. Te midden van vele feest vierende mensen die door de ‘Royal Wedding’ ook in de stad waren, hebben we ons tot in de laatste uurtjes kunnen vermaken onder het genot van de harde beats en koele biertjes en wijntjes. De volgende dag kwam een aantal van ons hier op terug. Of dit nu de kater was of de ‘sjans’ partij zal in het midden worden gelaten, wellicht zal het een combinatie hiervan zijn. Al met al was de Koninginnenacht weer een groot succes en NEWS Bournemouth wil het bestuur van NEWS bedanken voor de financiële bijdrage die zeker heeft bijgedragen aan een onvergetelijke avond. De leden die niet konden komen zijn door de foto’s met de neus op de feiten gedrukt dat ze weer een mooi feestje hebben gemist!”

Dirk-Jan Sikking, voorzitter NEWS Bournemouth

studeren in bournemouth Studeren in Bournemouth

Macalester

Helaas konden wij deze Koninginnedag geen Nederlandse frikadellen, stamppot or stroopwafels vinden en hebben wij in plaats daarvan ons buikjes gevuld met Mediterraanse eten. Menig medemens in het restaurant vroeg zich af waarom wij in een rare taal spraken en in het fel-oranje gekleed waren, maar wij wisten ze te vertellen dat het vandaag (well, actually, yesterday) ons nationale dag was (‘Queensday’). Daar snappen ze natuurlijk in de VS maar weinig van aangezien ze geen koningshuis hebben, maar dat drukte de pret niet voor ons, ook al stonden we niet op de vlooienmarkt of op het Museumplein met duizenden landgenoten. Een geslaagde bijeenkomst van onze kleine “Dutch Club” en bij deze ook het laatste evenement van het academisch jaar.”

Claire Schuch, voorzitter NEWS Macalester

Studeren in Macalester