Kamervragen over Kosten Buitenlandse Studenten en Baten HSP

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas heeft Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Zijlstra over de haalbaarheid van het verbieden van de werving van buitenlandse studenten door Nederlandse universiteiten, zo meld Transfer in het online artikel “VVD vraagt Zijlstra naar verbod op werving Europese studenten”.

Veel Duitse maar ook Engelse studenten worden tegenwoordig – met succes – aangemoedigd om aan de relatief goedkope Nederlandse universiteiten te gaan studeren. Aangezien het collegegeld in Nederland verre van kostendekkend is, betaalt de Overheid dus een groot gedeelte van de studiekosten van de bijvoorbeeld 21.000 Duitse studenten die dit jaar in Nederland studeren.

Kamerlid Lucas vraagt zich terecht af of dit wenselijk is aangezien het kan leiden tot een verlaging van het budget dat er per student beschikbaar is, zodoende is er het risico van kwaliteitsverlaging. Ook is het gezien de recente plannen voor langstudeerboetes oneerlijk buitenlandse studenten aan te moedigen ‘gesponsord’ hier te komen studeren terwijl op de Nederlandse studenten zelf enkel bespaard wordt.

Daarenboven opent het onze ogen opnieuw voor de vreemde disbalans die er in Nederland bestaat tussen de aandacht en het geld dat wordt besteed aan het binnenhalen van buitenlandse studenten in verhouding van de aandacht en het geld dat beschikbaar is voor Nederlands talent dat een volledige opleiding in het buitenland wil volgen.

Wij zijn dan ook blij te melden dat er in de Tweede Kamer opnieuw aandacht is gevraagd voor de aangekondigde afschaffing van het Huygens Talent Programme. D66-kamerleden Boris van der Ham en Kees Verhoeven hebben Kamervragen gesteld aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de afschaffing van het ambitieuze talentenprogramma. Deze vragen komen voort een brief van NEWS over de kwestie die eind vorige week is verstuurd.

Eerder stelde Tanja Jadnanansing van de PvdA ook al vragen over de geplande opheffing aan Staatssecretaris Zijlstra.

Column mei – Een thuis rijker

Thuis. Thuis is voor mij mijn familie, zuurkool, cassis, sarcasme, voetbal en ga maar door. Thuis is ook mijn vrienden, gebakken noedels met kip, milktea, hardwerken, kungfu en een miljoen dingen meer. Uitersten van elkaar en zo voel ik me ook.

Elke vliegreis tussen Nederland en Hong Kong voel ik me tussen twee werelden in staan. Nederland is mijn thuis, waar ik met veel plezier naar toe ga tijdens vakanties. Na een paar weken ben ik echter blij als ik weer in het vliegtuig stap en naar mijn andere thuis vlieg. Ik woon inmiddels drie jaar in Hong Kong en het is mijn thuis geworden.

Na de middelbare school vertrok ik naar Beijing. Ik dacht toen; als ik het nu niet doe dan doe ik het nooit meer! Na mijn bachelor heb ik misschien een vriendje, een appartement of is er iets anders dat me in Nederland houdt. Niets mis mee maar ik wilde meer. Ik wilde de wereld zien, vrij van zorgen en ongebonden. Doen wat ik wilde, zonder dat iets of iemand me tegen zou houden. Gelukkig stonden mijn ouders vierkant achter me. Zonder hen had ik dit ooit gekund.

Het jaar in Beijing was geweldig. Na 5 maanden vloog ik terug naar Nederland om de mogelijkheden te bekijken daar een bachelor te doen. Ik was er toen zeker van dat ik in Leiden Sinologie wilde gaan studeren. Na een paar dagen echter begon ik al te twijfelen. Ik miste China; het eten, zo goedkoop en zoveel meer mijn smaak dan het Nederlandse eten. Ik miste de mensen. Ja, het was een strijd met de taal, maar de mensen waren zo vriendelijk en open. Ik miste zelfs het gorgelen en spugen, de stank van afval rondom de prullenbaken. De keuze was dan ook snel gemaakt. Ik wilde in China blijven.

Een bachelor in het buitenland willen doen is één, een kwalitatieve bachelor in het buitenland vinden is twee. Ik wilde Sinologie niet in China studeren omdat ik verwachtte dat de censuur in de weg zou zitten van mijn leermogelijkheden. Ik wilde zijn minst toegang hebben tot alle mogelijke informatie. Mijn keuze viel op Hong Kong. Geen censuur en toch vlakbij China.

Hong Kong biedt zoveel mogelijkheden. Ik kan 85 procent van mijn vakken zelf kiezen, zolang ze maar met China te maken hebben. En als een vak je niet bevalt omdat het te saai is, niet is wat je ervan verwachtte of te zwaar is, kun je het in de eerste twee weken altijd nog laten vallen. Het beste is nog dat wat je in de klas leert, je zelf op straat tegenkomt. Mijn studie is misschien niet perfect voor de taal. Ze spreken hier immers Kantonees en geen Mandarijn maar ik leer de mensen kennen en leer met ze om te gaan.

Mijn vrienden komen van verschillende culturele achtergronden maar mijn beste vriendin is een Hong Kongse. Wekelijkse lachen we ons suf om culture verschillen, om kleine verschillen zoals hoe je de afwas doet tot grote verschillen zoals hoe je met gevoelens omgaat. Hong Kong heeft me veel vrienden voor het leven gegeven.

Nu drie jaar later is er geen haar op mijn hoofd die spijt heeft van mijn keuze. Mijn leven is nu hier, in Hong Kong. Nog een jaar te gaan en dan heb ik mijn bachelor, maar ik weet het al; ik wil hier blijven. Er is niets meer dat me naar Nederland trekt, behalve mijn familie die ik regelmatig mis. En natuurlijk mis ik Nederland ook, maar een paar relaxte weken daar en ik ben weer klaar om terug te gaan naar mijn andere thuis

Annemarelle van Schayik is bezig met het afronden van haar bachelor Chinese Studies/Sinologie in Hong Kong.

Tanja Jadnanansing stelt kamervragen over HSP

Als een direct effect van het NEWSartikel “Een Nieuwe Ambitieboete” over de aangekondigde afschaffing van het Huygens Scholarship Programme (HSP) heeft PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing vandaag schriftelijk enkele Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Zijlstra. In haar vragen problematiseert ze de genoemde reden voor afschaffing en wijst ze op de negatieve en mogelijk invloedrijke effecten van afschaffing. Alle gestelde Kamervragen zijn hier te vinden. NEWS is blij dat mevrouw Jadnanansing op deze manier aandacht vraagt voor het belang van de HSP beurs en hoopt dat vanaf nu meer Kamerleden zich actief zullen gaan inzetten voor het herzien van deze bezuiniging.

Update NEWSOnderzoek 2011

De afgelopen tijd is het Onderzoeksbureau druk geweest met de voorbereidingen voor het NEWSOnderzoek 2011. Het onderzoek zal dit jaar bestaan uit een online enquête die opgevolgd wordt door enkele interviews of focusgroepen.

Momenteel ontwikkelen we een vragenlijst die in ieder NEWSOnderzoek wordt herhaalt, zodat we op termijn ontwikkelingen over tijd kunnen volgen. Daarnaast willen we specifiek ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse groepen Nederlandse studenten in het buitenland – Bachelor, Master of PhD –die NEWS vertegenwoordigt. De onderzoeksresultaten zullen aan de Nederlandse regering worden gepresenteerd.

Voor een succesvol onderzoek hebben we een zo groot mogelijk aantal respondenten nodig. Daarom hopen we van harte dat jullie en masse de enquête invullen als deze online komt!

Heb je vragen of suggesties met betrekking tot het NEWSonderzoek? Mail het Onderzoeksbureau op onderzoeksbureau@newstudent.nl

Lunchen met Balkenende in Singapore

Onlangs hadden enkele leden van NEWS Singapore het genoegen te lunchen met Professor Balkenende. Tijdens de lunch hadden de studenten de mogelijkheid hun ideeën over de rol van Europa en Nederland in de wereld te delen. Balkenende sprak ook over zijn ervaring als premier en gaf tips over de talenten die een goed politicus zijn, vereist.

Balkenende kwam op uitnodiging van de Lee Kuan Yew School of Public Policy een lezing geven met het thema “Europe’s major potential in the global village”. Daarbij behandelde hij Europa’s innovatieve economie en de stabiliteit van de euro, het belang van normen en waarden en de noodzaak global governance te heroverwegen. De gehele lezing is te zien op YouTube.

Gedurende zijn bezoek aan Singapore gaf hij niet alleen meerdere lezingen, ook sprak Balkenende met de Nederlandse zakengemeenschap in Singapore en met premier Lee Hsien Loong.

NEWS verzet zich tegen afschaffing HSP op VK.nl

“Kabinet neemt talent laatste strohalm af… Zonder HSP-beurzen worden de internationale topinstellingen een onbereikbare droom juist voor Nederlandse topstudenten” schrijven NEWS bestuursleden Ton van den Bremer en Dorrit de Jong vandaag op www.vk.nl. Namens (toekomstige) Nederlandse studenten in het buitenland ageren zij tegen de voorgenomen afschaffing van het Huygens Scholarship Programme. Lees het opiniestuk hier.

Einde Talentenbeurs Huygens nabij

In een brief aan de Tweede kamer van vrijdag 8 april schrijven de minister en de staatssecretaris van OC&W dat er een einde zal komen aan het Huygens Scholarship Programma. De Huygens beurzen, die voorheen door middel van een strenge selectie voor 100 van Nederlands getalenteerdste studenten hun droommaster in het buitenland hielp bekostigen, worden onder het mom van een vermeend “beperkt aantal beursalen” volledig afgeschaft. Europese beurzenprogramma’s zoals de Erasmusbeurs daarentegen, die niet op grond van verdienste worden toegekend, worden gewoon in stand gehouden . Lees meer over de bezuinigingen in het Hoger Onderwijs op Scienceguide. De volledige brief over de herziening van de onderwijssubsidies is hier te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/08/kamerbrief-herziening-subsidiebeleid-onderwijssubsidies.html.

Hoe deze bezuinigingen stroken met de ambitie van Nederland te gaan behoren tot de top5 kenniseconomieën van de wereld is een raadsel. Ook is het onduidelijk waarom de Nederlandse regering, die naar eigen zeggen een liberale insteek heeft, getalenteerde en ambitieuze studenten zo ontmoedigt hun potentieel te realiseren. Tenzij studenten (of hun ouders) zelf de fikse sommen die ambitie kost kunnen ophoesten, zullen ze geen tweede bachelor meer volgen noch zullen ze de mogelijkheid hebben zich in hoogstaande buitenlandse masters te kunnen profileren.

NEWS is logischerwijs van mening dat de Huygens beurzen behouden moeten blijven. NEWS zal zich hier daarom ook voor inzetten. Volg ons op newstudent.nl, Twitter en Facebook voor vervolgacties. Wil je graag input leveren tegen de afschaffing van dit programma, stuur dan een berichtje naar bestuur@newstudent.nl of getuig dan je steun via Facebook!

Column april – Verleidingen weerstaan in New York


Als je wordt uitgenodigd om een jaar aan Columbia University in New York te studeren, zeg je geen “nee”. Maar in de hoofdstad van de mondiale megaconsumptie is het verstandig zo af en toe een aanbod af te slaan en niet op elke verleiding in te gaan. Studeren in New York gaat over keuzes maken en prioriteiten stellen. En die zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Toen ik in Augustus aankwam in de verzengend hete broeikas die New York ’s zomers pleegt te zijn, geloofde ik nog in de voorspiegeling van een jaar lang hippe theaters, restaurantjes, decadente uitgaansgelegenheden en de zegeningen van de grootste verzameling winkels ter wereld. Vrienden en familie hadden wellicht soortgelijke ideeën bij de start van mijn tweejarige masteropleiding in International & World History, waarbij het tweede jaar overigens als smakelijk toetje aan de London School of Economics wordt opgediend.

Ruim een half jaar is inmiddels verstreken sinds mijn studie hier begonnen is en New York is veel méér gebleken dan de verzameling vooroordelen, verwachtingen en voorbeelden uit “Sex and the City”. Of eigenlijk veel minder, en dat is helemaal niet erg. Zo blijkt het best mogelijk te zijn een relatief gewoon studentenleven in New York te leiden. Als ik dagelijks van mijn appartement in Harlem naar de vlakbij gelegen campus van Columbia University loop, lijkt de grote stad met haar hoogbouw, toeterende taxi’s en verdwaalde toeristen mijlenver weg. En dat is ze overigens ook. New York is soms intimiderend groot. Elke van de vijf grote wijken (Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island) is een miljoenenmetropool op zichzelf en wie in de rammelende karkassen van het verwaarloosde metrosysteem van noord naar zuid wil reizen, kan daar gerust twee uur voor uittrekken.

Wie inzoomt op de verschillende wijken ontdekt echter fascinerende stedelijke microkosmossen, waarin elke verzameling stratenblokken zijn eigen etnische en sociaaleconomische samenstelling kent. De campus van Columbia University, ten noorden van Central Park, ligt op het breukvlak waar twee van die microkosmossen samenkomen: de hippe Upper Westside, waar de industriebaronnen uit de vroege twintigste eeuw hebben plaatsgemaakt voor yuppen, bankiers en ambassadepersoneel, en de multiculturele smeltkroes van het snel veranderende Harlem. In deze wijk, die in de jaren twintig van de vorige eeuw de bakermat van de jazz en de afro-amerikaanse cultuur was, zijn de sporen van de rassenrellen uit de jaren zeventig inmiddels uitgewist en wordt de verpaupering tegengegaan met de bouw van modeketens en megabioscopen, wat overigens niet door iedereen op prijs wordt gesteld.

Niettemin is Harlem voor mij een fijne uitvalsbasis voor een jaar New York gebleken, al was het maar om af en toe te ontkomen aan de op hol geslagen mensenmassa die zuidelijker delen van Manhattan bevolkt. Twee jaar geleden studeerde ik een aantal maanden de Universiteit van Wisconsin in het toen nog gemoedelijke Madison. Hoewel een wekenlange vakbondsopstand deze stad inmiddels tot wereldnieuws heeft gemaakt, kan het contrast tussen de kalme provincieplaats in het Midwesten en de megametropool New York natuurlijk niet groter zijn. Dat geldt ook voor het studentenleven. Daar waar de universiteit van Wisconsin niet alleen het academische, maar ook het sportieve en sociale hart van de anders nogal droefgeestige hoofdstad van een plattelandstaat was, daar is Columbia University niet meer dan een vlekje op de landkaart van New York. De 20.000 Columbia studenten, waarvan ruim de helft een mastersprogramma of PhD-opleiding volgt, gaan ogenschijnlijk ongemerkt op in de megastad die hen omringt. En dus vallen de sportteams, studieclubjes en beruchte studentenverenigingen (de “fraternities” en “sorrorities”) amper op.

Bovendien lijken hier de meeste studenten zich alvast het levensritme van hun latere loopbanen in New York te hebben aangemeten: veel werken, weinig slapen en sociaal contact in dienst van persoonlijke vooruitgang. Misschien mag je het de studenten van Columbia niet eens kwalijk nemen dat ze relatief weinig interesse in hun medestudenten tonen. Immers, wie toegelaten wil worden tot deze Ivy League universiteit moet zich niet alleen een weg ellebogen langs de bureaucratische nachtmerrie van het aanmeldproces, maar tevens meer dan 30.000 euro collegegeld per jaar ophoesten. Terwijl Nederlandse studenten onlangs naar het Malieveld togen uit woede over de mogelijke invoering van een langstudeerboete van 3500 euro, liggen de Amerikanen al decennialang krom, zonder het vooruitzicht op een schappelijke lening van de IB-Groep (tegenwoordig DUO).

Het gevolg van de absurd hoge collegekosten is dat zich aan Columbia University een duidelijke scheiding der studenten aftekent, met aan de ene kant de veelal zwaar gesubsidieerde Europeanen voor wie studeren toch vooral leuk moet blijven, en aan de andere kant de soms manisch ambitieuze Amerikaanse (en Aziatische)  academische alleseters, voor wie een masteropleiding niet meer dan een intermezzo is tussen een eerste goede baan en een volgende met nog hogere verdiensten, of een opstapje naar een lange carrière aan de universiteit.

Maar hoewel niet elke student dezelfde prioriteiten heeft, profiteert iedereen wel van de ongekende faciliteiten die Columbia biedt. Nee, de sportschool en de kantines zijn niet bepaald de paradepaardjes van dit ietwat zelfgenoegzame academische bastion, maar sinds de bibliotheken van de acht Ivy League universiteiten, waaronder Harvard, Yale, Cornell en Columbia zijn samengevoegd, hebben studenten wel de beschikking over de grootste verzameling boeken en archieven ter wereld. En dan zijn er nog de professoren die deze bibliotheken eigenhandig hebben volgeschreven. Ze zijn niet alleen inspirerend en soms intimiderend goed op de hoogte, maar ook uiterst benaderbaar. Omdat de meeste lessen in klasjes van zes tot tien studenten worden gegeven, krijgen studenten bovendien ongekend veel persoonlijke aandacht. En zo blijken sommige van de grootste verleidingen in New York niet eens buiten de poorten van de campus te liggen, maar gewoon op het prachtige terrein van Columbia University zelf.

Hans Hindriks volgt de tweejarige master International and World History aan LSE en Colombia University. Hij publiceert maandelijks zijn eigen magazine ‘Vreemde Staten’.

 

Werving Nationale Denktank gestart

De werving voor de Nationale DenkTank 2011 is gestart. De Nationale DenkTank is een stichting die elk jaar een DenkTank organiseert waarin ongeveer 20 master-studenten, pas afgestudeerden en promovendi uit diverse disciplines zich gezamenlijk buigen over een maatschappelijk probleem en praktische oplossingen hiervoor bedenken. Daarnaast vormen alle deelnemers aan de jaarlijkse DenkTank samen een groeiend DenkTank netwerk. Zo ontstaat een netwerk van zeer diverse mensen die zich blijvend met elkaar inzetten voor maatschappelijke verbetering.

De voorzitter van het Comité van Aanbeveling van NEWS, Alexander Rinnooy Kan, ondersteunt het project, zie dit filmpje. Ook heeft NEWS-lid Sanne de Vries vorig jaar meegedaan aan de Nationale DenkTank 2010.

Dit jaar gaat de DenkTank zich bezig houden met de vraag  “hoe moeten organisaties zich voorbereiden op het arbeidslandschap van morgen?”

De Nationale Denktank zoekt input van bèta’s, journalisten, bedrijfskundigen, filosofen, juristen, psychologen, economen – welke studierichting dan ook. Wil jij de CEO’s, ministers en andere maatschappelijke leiders van Nederland een spiegel kan voorhouden? Meld je dan aan voor de Nationale DenkTank 2011.

Aanmelden kan tot 15 mei. Kandidaten worden streng geselecteerd op basis van analytisch vermogen, een brede maatschappelijke interesse, bewezen initiatief, creativiteit en hun vermogen om buiten bestaande kaders te denken. Wij zijn er van overtuigd dat alle NEWS-leden dat kunnen, dus kijk op www.nationale-denktank.nl voor meer informatie!

Ga met NEWS mee naar de Baltische Staten!

Oost-Europa trip

In 2012 naar de Baltische Staten. Check de website van UcDean, de reisgroep van University College Utrecht.

Deze zomer is het precies 20 jaar geleden dat de Baltische Staten hun onafhankelijkheid uitriepen. Reden genoeg voor NEWS om een wel heel bijzondere reis te organiseren. Ga samen met 15 andere NEWS-leden van 19 tot en met 25 augustus 2011 mee op een geheel verzorgde verkenning van de geschiedenis, politiek, economie en cultuur van Estland, Letland en Litouwen. Deze NEWS-reis biedt niet alleen bijzondere ontmoetingen met parlementariërs, ondernemers, en vertegenwoordigers van ministeries, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen, maar ook een afwisselend avondprogramma om de zomervakantie op een unieke manier af te sluiten. De reis vindt plaats van vrijdag 19 augustus tot en met donderdag 25 augustus 2011 en deelname kost slechts € 299, alleen voor NEWS-leden! Opgeven kan tot 1 juli 2011, maar vol=vol, dus wacht niet te lang!

De Baltische Staten zijn inmiddels zeven jaar lid van de Europese Unie, maar worden bij het grote publiek pas langzaam bekend. NEWS brengt hier verandering in met een compleet verzorgde reis die alle aspecten van het leven in Estland, Letland en Litouwen anno 2011 belicht. Ga met Estse parlementariërs in debat over de opbrengst van 7 jaar EU-lidmaatschap; ontmoet overlevenden uit de KGB gevangenis in Litouwen; spreek met Letse ambtenaren op het ministerie van Financiën over hun antwoord op de economische crisis; ontdek de ondergrondse kunstscene in Vilnius; krijg een bijzonder kijkje achter de schermen bij de organisatie van het project “Europese culturele hoofdstad 2011” in Tallinn; en feest mee met de Letten tijdens hun grote onafhankelijkheidsfeest op 21 augustus in Riga.

De NEWS-Eastern Europe trip wordt begeleid door Hans Hindriks. Hij studeert International & World History aan Columbia University in New York, heeft in Litouwen gewoond en jarenlange ervaring in het begeleiden van reizen naar de Baltische Staten (zie foto’s onderaan). De NEWS-Eastern Europe trip vertrekt op vrijdag 19 augustus 2011 vanaf Eindhoven naar Vilnius. Terugkomst is op donderdag 25 augustus uit Tallinn. Deelname aan deze reis is mogelijk voor de ongelooflijke NEWS-prijs van € 299. Dit bedrag is inclusief: vliegretour, vervoer van/naar luchthavens, alle vervoer in de verschillende landen, zes nachten accommodatie in centraal gelegen ho(s)tels, traditioneel Litouws welkomstdiner op 19 augustus, uitgebreid informatiepakket, uitnodiging voor “Baltic Movie Festival” in Nederland ter voorbereiding, en alle ontmoetingen, rondleidingen en activiteiten tijdens de reis.

Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Aanmelden kan tot en met 1 juli 2011. Zodra je je hebt aangemeld zul je om een aanbetaling van € 49 worden gevraagd, te voldoen voor 2 juli 2011.

Na 1 juli gelden mogelijk hogere tarieven en is deelname alleen mogelijk indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Woon je niet in Nederland? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden om vanuit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België of een ander EU-land te vliegen.

Deze reis gaat alleen door bij een minimum van tien aanmeldingen op 1 juli 2011. Bij onvoldoende aanmeldingen worden de reeds betaalde aanbetalingen uiteraard teruggestort.

Wil je meer informatie of je opgeven voor deze unieke reis? Stuur dan een mailtje naar h.hindriks@newstudent.nl. Wij bevestigen je deelname zo snel mogelijk.

oost-Europa trip 2
Eastern Europe trip
Oost-Europa